Begrotingsraad 2020, lang van stof maar weinig gestuif.

Donderdag 5 november vond in de gemeente Maasdriel de hoogmis van het politieke jaar plaats, de begrotingsraad. De raadszaal was omgetoverd in een look-a-like examenzaal om binnen de coronavoorschriften toch een fysieke vergadering te kunnen houden. Een onderwerp als de meerjarenbegroting hoort niet in een joggingbroek achter een beeldscherm afgetikt te worden vind ik. Dus dan maar roeien met de riemen die we hebben.

Om 17.00 uur verzamelden de raadsleden en het college zich in de raadszaal en trapten af zoals gewoonlijk met de algemene beschouwingen per fractie. Op alfabetische volgorde dus wij van het CDA mochten als eerste. Peter van Boxtel neemt al jaren deze beschouwingen voor zijn rekening dus ook dit jaar. Het CDA was tevreden met de ingeslagen weg en roemde de grootse plannen rondom de Maas. Kritisch waren we op het miljoen uit de hoge hoed voor de AVRI en zorgelijk voor onze medeburgers die in eenzaamheid verkeren door het Coronavirus. Hier hadden we ook een amendement op geschreven waar we uit de luxe uitbreiding die het college zichzelf had toebedeeld een graai wilde doen voor de bevolking. Dit vond geen meerderheid bij de overige fracties. In eerste instantie konden we slechts op de steun rekenen van oppositiepartij de VVD. Na wat morren en stevig aanzetten van Bianca Laheij moesten de overige raadsleden toch wel toegeven dat een Coronafonds wenselijk was alleen waar het vandaan moest komen was lang onduidelijk. Dat het college geflankeerd moet gaan worden door adviseurs stond voor de overige fracties als een paal boven water. Uiteindelijk is er een compromis uitgekomen en is het fonds opgetuigd met een pot van 100.000 euro. Het CDA is hier blij mee en Anita Sörensen, de wethouder die welzijn in haar pakket heeft kan er mee aan de slag.

Verder liep de avond redelijk ordentelijk. De oppositie uitte nog wat kritiek zoals een oppositie dat betaamt maar werden gepareerd door het college. De kritiek op het college van PVDA Groen Links dat er bestuurd wordt in een cultuur die op gespannen voet staat met de in Nederland geldende principes van behoorlijk bestuur, werd naar het land der beleving van Kees van Drunen verbannen door de burgemeester. De VVD kwam met het verwijt dat er een begroting lag met weinig visie, slagvaardigheid en degelijkheid. Hier had wethouder Peter de Vries een vlammend maar passend, waarschijnlijk op een Amerikaanse leest geschoeid antwoord op. In een niet mis te verstane wijze deed hij uit de doeken dat alle bureaulaatjes in zijn kantoor open zijn geweest en alles wat zijn voorgangers achter hadden gelaten inmiddels opgeruimd is met alle gevolgen van dien. Zijn bureau is nagenoeg schoon en waar gehakt wordt vallen spaanders dus garantie tot de deur, maar hij gaat aan het werk met een ‘clean sheet’, visie en de slagkracht die we van hem gewend zijn.

We kunnen wederom terugkijken op een constructieve begrotingsraad waar we elkaar weer hebben kunnen vinden om voor de Maasdrielse bevolking de beste besluiten te nemen. Zo zie je maar weer, als iedereen bij de les blijft is het best fijn besturen in het roerige Maasdriel met ruimte voor anders denkende maar allemaal hetzelfde einddoel voor ogen.

Robert van Dijk namens de CDA fractie

Lees hier onze algemene beschouwingen

Lees hier het unaniem aangenomen amendement