CDA stelt vragen over de internetverbinding op bedrijventerreinen

Onze CDA Fractie maakt zich zorgen over de mkb-ers op de bedrijventerreinen binnen onze gemeente. Door de initiatieven van de markt en het uitrollen van het glasvezelnet in Rivierenland dreigt deze groep buiten de boot te vallen. De marktpartijen die de kernen aansluiten laten de bedrijventerreinen links liggen en het net wat door de UBR verzorgd wordt mag deze adressen niet meenemen. De grotere bedrijven hebben zelf actie ondernomen met hoge kosten die daar mee gepaard gaan de kleinere bedrijven moeten zelf oplossingen bedenken. Ook ontbreekt het vaak aan coax op deze terreinen. Het CDA vraagt zich af of hier ook collectief een oplossin g voor gezocht kan worden

Klik hier voor de schriftelijke vragen

Scroll naar boven