Verslag raadsvergadering 13-10

Afgelopen donderdag, 13 oktober, vergaderde de Gemeenteraad over enkele interessante onderwerpen. Gedurende de voorafgaande Commissievergaderingen was al over veel punten overeenstemming bereikt, dus waren er veel hamerstukken waar we snel doorheen konden.

De Bestuursrapportage, Omgevingsvisie en een reparatie van het Bestemmingsplan Buitengebied waren de bespreekstukken op de agenda. Hiervoor waren (mede) door de CDA Fractie verschillende moties ingediend. Een motie om concreter beleid op te stellen voor spuitvrije zones rondom fruitteelt, dat beter werkbaar is in de praktijk voor zowel ondernemer als gemeente. En een motie om te onderzoeken of champignonbedrijven beperkte uitbreidingsmogelijkheid kunnen krijgen als de bedrijven ook wat terug doen op gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Deze moties zijn na een goede discussie unaniem aangenomen. Daarnaast is een motie voor het versneld onderzoeken van de mogelijkheden van het intensiveringsgebied voor glastuinbouw en champignonteelt door de CDA Fractie ondersteund. Een nieuwe Gemeenteraad, een constructieve manier van vergaderen met focus op de inhoud, zo kunnen we wat met elkaar bereiken!

Adriaan van den Bogert

Scroll naar boven