Terugblik op politiek 2022

Beste leden en andere politiek geïnteresseerden. 2022 was een interessant jaar op politiek gebied. We zijn begonnen met de verkiezingen. De uitslag kan uitgelegd worden als een tegenvaller omdat we niet de grootste zijn geworden maar dan wil ik toch gelijk hier de kanttekening bij maken dat dit razend moeilijk was omdat het CDA landelijk in de hoek zit waar de klappen zijn gevallen. Dit dreunt altijd door op de lokale afdelingen. Het feit dat we niks hebben ingeleverd geeft dan duidelijk aan dat we als CDA Maasdriel op de goede weg zijn. Daarom mogen we wellicht ook weer meebesturen met onze huidige coalitiepartner. Ook de ervaren wethouders zullen hierin vast een doorslaggevende rol hebben gespeeld.

Een nieuwe fractie met maar liefst vier van de zes zetels bezet door nieuwe mensen. Voor mij als ervaren raadslid de kans om fractievoorzitter te worden en deze taak heb ik met veel ambitie op me genomen. Je hebt dan toch de kans een eigen draai aan het politieke spectrum te kunnen geven. We hebben vele hobbels te slechten waarvan we van tevoren niet wisten dat we die moesten gaan nemen. Stikstof, Oekraïne, Woningbouw, inflatie die doorwoekerd in onze uitvoeringsagenda. Kortom we staan wederom voor een uitdaging. Maar CDA Maasdriel durft zijn verantwoording te nemen en gaan zo goed als mogelijk onze burgers door deze moeilijke tijd heen slepen. Dat we niet iedereen kunnen helpen zoals we dat graag zouden willen zal geen verrassing zijn maar we doen wat in ons vermogen ligt.

Als Raad krijgen we te maken met vele nieuwe gezichten op cruciale posities. De gemeentesecretaris is nieuw. De griffie wordt ingevuld met nieuwe gezichten en last but not least is de burgemeestersfunctie vacant vanaf april! Als al deze mensen net zo probleemloos hun weg kunnen vinden als Helmine van Boxtel, Adriaan van den Bogert, Theo van Goch en Sjors Pardoel dan teken ik ervoor. Deze nieuwe mensen van de CDA fractie vervullen hun taak als raadslid boven verwachting. Dat zal er alles mee te maken hebben dat ze er lol in hebben en een bepaalde ambitie najagen voor hun achterban. Voor de gevestigde orde zoals Antwan, Peter, Anita en ondergetekende is dat toch een fijne constatering.

Tot slot wens ik iedereen veel gezondheid en wijsheid toe in het nieuwe jaar en een fijne kerst in een warme omgeving (kost een paar centen maar dan heb je ook iets). Kijk eens om naar je medemens en neem op sleeptouw zij die het goed kunnen gebruiken. In een wereld die overvol is hoeft niemand eenzaam te zijn.

Robert van Dijk

Fractievoorzitter CDA Maasdriel

Scroll naar boven