Vergaderen…..

Als CDA Maasdriel proberen we in het kader van de huidige tijd mee te gaan met andere manieren van ontmoeten, communiceren, elkaar informeren en informatie ophalen bij de leden. Afgelopen week was er weer een achterbanvergadering. Achterban nieuwe stijl wel te verstaan.De stijl die we al een enkele malen uitgeprobeerd hebben en nog verder vorm willen gaan geven. Dat betekent ook niet meer standaard alle agendapunten van de komende periode doorakkeren.

De betreffende agendapunten verdienen uiteraard alle aandacht, maar je wil toch voorkomen dat je vergadert-om-te-vergaderen, dat het routine wordt en als plichtmatig ervaren wordt. Er is niets mis met “klassiek” vergaderen, maar hoe houd je in deze drukke, hectische maatschappij iedereen geïnteresseerd, betrokken en geef je daarbij gelegenheid om iedereen daadwerkelijk betrokken te laten zijn…..Zoals gezegd, afgelopen week was er weer een bijeenkomst.

Voorafgaand de inloop, welke ruimte geeft om op ontspannen wijze elkaar te begroeten, te informeren hoe het met iemand gaat en naar behoefte even te kletsen over hoe je dag was. Dat zijn naast vergaderen namelijk ook belangrijke dingen die bij een ontmoeting horen.

Bij de aanvang werden ingebrachte punten van de komende commissie- en raadvergadering doorgenomen en daarmee wordt iedereen op vlieghoogte gebracht van wat er speelt, maar ook wat de afgelopen periode aan de orde geweest is. Een van de dingen was bijvoorbeeld het mooie Adviesplein wat onlangs geopend is in Hedel. Het Adviesplein is laagdrempelig, mensen kunnen er binnen kunnen lopen voor een praatje en/of een vraag stellen over welzijn, zorg, wonen en inkomen.

Tijdens een achterban of op te peilen hoe de leden erin staan, is er ook behoefte aan verdieping en lange termijnvisie. Zo werd afgelopen keer door een van de fractieleden een presentatie gegeven over de Kernenvisie. Het proces werd in kaart gebracht en de recente bijeenkomsten in de kernen Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel met de bewoners kwamen aan de orde, wat dit opgeleverd heeft en hoe nu het vervolg is.

Dit onderwerp bracht meteen ook een ander punt aan de orde; hoe staat het met de afronding van het Monseigneur Zwijsenplein, het plan van de Zandmeren wat voor de zomer klaar moet zijn en wat dit doet met of voor de ondernemers? Deze punten leverde genoeg gespreksstof op om enige tijd mee bezig te zijn op deze avond.

Verder werd door een ander fractielid de “Houtskoolschets” van de AVRI ingebracht. Naast de afvalverwerking, doet de AVRI inmiddels zoveel meer en daar wil je als gemeentes ook stem in hebben om het bestuur een richting mee te geven voor de toekomst. Ook dit onderwerp werd een mooie discussie over bijv. de kosten, hoe doen andere gemeentes alle werkzaamheden, wat gaat er goed, maar ook wat anders kan.

Na de rondvraag, was er nog ruimte om met elkaar onder het genot van een drankje na te babbelen over wat reeds besproken was of wat weer tot nieuwe gedachtes leidde.

Bent u ook geïnteresseerd om mee te praten over wat leeft in de gemeente, waar aandacht voor zou moeten zijn, wilt u weten waar wij mee bezig zijn, kunt u zich vinden in het gedachtengoed van de partij of wilt gewoon eens deelnemen? U bent meer dan welkom!

Meld je aan via de website: https://www.cdamaasdriel.nl/contact/ en we zien u graag bij een volgende bijeenkomst.

Scroll naar boven