Twee CDA Raadsleden verlaten de fractie

Raadsleden Helmine van Boxtel en Theo van Goch hebben de CDA fractie verlaten. Zij konden zich niet meer vinden in de grondhouding van de CDA fractie na een verschil van mening inzake een integriteitsvraagstuk bij de behandeling van MIRT-Alem. Beide raadsleden hebben grondposities binnen het ontwikkelgebied en vanuit CDA oogpunt neemt men dan niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming. Wettelijk gezien kan hier een ander standpunt over ingenomen worden maar binnen de partij hebben ze uitdrukkelijk het advies gekregen om zich te onthouden van stemming. Zij hadden hier een afwijkende mening over.

Theo en Helmine hebben hier een periode van bezinning over ingenomen en zijn tot het besluit gekomen dat zij niet meer vanuit de huidige CDA Fractie een eensluidend geluid kunnen brengen. Zij hebben helaas doen besluiten per 1 december als een zelfstandige twee-mansfractie hun raadswerk voort te zetten. Natuurlijk betreuren wij als CDA fractie dit besluit maar in de democratie mag en moet een ieder doen waar hij of zij zich het beste bij voelt.

Scroll naar boven