Anita Sørensen
Wethouder

Woonplaats: Culemborg
E-mail: a.sorensen@maasdriel.nl
telefoon: 
Wethouder Zorg & Welzijn, Cultuur & Onderwijs, Werk & Inkomen

Portefeuille
3e loco burgemeester
Centrumregeling Zorgproducten
Cultuur
Leerplicht en leerlingenvervoer
Mantelzorg
Onderwijs
Participatie, Werk en Inkomen
Volksgezondheid
Zorg en Welzijn

Regionale samenwerking / besturen
AB + DB Werkzaak
AB GGD
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit (Basismobiliteit/Versis)
Portefeuillehoudersoverleg
Beschermd Wonen De Meierij
Portefeuillehoudersoverleg Bibliotheek Rivierenland
Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Werkbedrijf –
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA)
Portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd
Bestuurlijk overleg RMC (voortijdig schoolverlaten)
OOGO Passend Onderwijs De Meierij
RVC vergaderingen (zorg en wonen)
Regionale Volkshuisvestingcommissie