Nieuwsberichten

Pinnen in Kerkdriel!

Na iets meer als een jaar is er gehoor gegeven aan de unaniem gesteunde motie van CDA en SSM van juni vorig jaar. Hierin was het uitdrukkelijke verzoek aan het college om in gesprek te gaan met partijen om 24/7 in Kerkdriel te kunnen beschikken over een pinautomaat. De werkzaamheden van Geldmaat zijn in volle

Lees verder »

Statement inzake stikstof richting de Tweede Kamer

De CDA-fractie van de gemeente Maasdriel is van mening dat elk signaal dat er in Den Haag binnenkomt bijdraagt aan een gezamenlijke oplossing voor de stikstofproblematiek. Onze agrarische fractieleden, Adriaan van den Bogert en Theo van Goch hebben dan ook een brief geschreven aan de Tweede Kamer fractie van het CDA om hierin stelling te

Lees verder »

Maasdriel kan aan de slag!

Donderdag 9 juni 2022 werd in het gemeentehuis de “nieuwe’ coalitie gepresenteerd. Na de verkiezingen is er gesproken met alle partijen door initiatiefnemer SSM en is uiteindelijk gekozen voor een voorzetting van de huidige coalitie SSM en CDA. Deze partijen hebben samengewerkt bij het schrijven van een bestuursakkoord waarbij de verkiezingsprogramma’s van betrokken partijen als

Lees verder »

Nieuw college bijna gereed!

De ontwikkelingen rond de nieuwe coalitie en de vorming van het nieuwe college vindt zijn afronding. SSM en CDA zullen samen weer aan de slag gaan in de nieuwe raadsperiode. De beoogde wethouders zijn Erik van Hoften (SSM), Peter de Vries (CDA), Anita Sörensen (CDA) en Michiel Alexander de Raaf (SSM). De portefeuille-verdeling is nog

Lees verder »

Burgerleden CDA Maasdriel geïnstaleerd tijdens de Raadsvergadering van 19 mei

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2022 zijn onze burgerleden weer geïnstalleerd. De burgerleden mogen zitting nemen in de commissievergaderingen Samenleving en Financiën en Ruimte. Ook ontlasten zij de raadsleden en mogen zij meediscussiëren over de verschillende onderwerpen. Vaak is een burgerlidmaatschap een opmaat naar Raadslid maar de verkiezingen bepalen dat uiteindelijk. Mooie mogelijkheid om

Lees verder »

CDA stelt vragen over de internetverbinding op bedrijventerreinen

Onze CDA Fractie maakt zich zorgen over de mkb-ers op de bedrijventerreinen binnen onze gemeente. Door de initiatieven van de markt en het uitrollen van het glasvezelnet in Rivierenland dreigt deze groep buiten de boot te vallen. De marktpartijen die de kernen aansluiten laten de bedrijventerreinen links liggen en het net wat door de UBR

Lees verder »
Scroll naar top