Peter de Vries
Wethouder
Woonplaats: Rossum
E-mail: p.devries@maasdriel.nl
telefoon: 
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Bouwen & Wonen, Natuur & Landschap
Portefeuille
2e loco burgemeester
Bouwen, milieu en monumenten v.w.b. vergunningverlening
Natuur en Landschap
Omgevingswet
Ontgrondingen en rivieren, waterstaat  (water buitendijks)
Ruimtelijke Ordening
Wonen v.w.b. woningbouw en woningprogrammering
Projecten
Deltaprogramma Maas
Hurwenense Uitwerwaarden
Koploperproject
Maasoeverpark
Paddenstoelenpact
PHTB
Waalweelde
Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden
Regionale samenwerking / besturen
Algemeen bestuur + Dagelijks bestuur PHTB
Algemene bestuur ODR v.w.b.vergunningverlening
Portefeuillehoudersoverleg Wonen
Speerpuntberaad Agribusiness
Gelders Genootschap  (vergunningverlening en ruimtelijke visie)
Stuurgroep veer Varik-Heerewaarden
Lid vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Lid taakgroep Maas
Lid taakgroep bedijkte Maas
Lid stuurgroep Delta Maas
Lid taakgroep Rijn/Waal
Lid bestuurlijk overleg Waal-Merwedes 
Scroll naar top