Samenvatting programma 2018

Wonen in Maasdriel
Betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud.
Focus moet liggen op een passend aanbod in elke kern naar de behoefte van onze inwoners.
Arbeidsmigranten huisvesten is maatwerk
Geen grootschalige huisvesting.

Aanpak overlast door instellen Gemeentelijk meldpunt en handhaving.
Een veilige openbare ruimte voor iedereen, ook voor onze kinderen
Een gemeente waar je veilig kunt fietsen, spelen en wonen.

Overlast van drugsdumpingen en criminaliteit aanpakken.
Hoogwaterveiligheid moet ‘hoog’ op de agenda blijven.
Werken in Maasdriel
Ruimte voor innovaties in de agrarische sector.
Goed beheer buitengebied wordt versterkt door innovatie en
moet nieuwe mogelijkheden bieden aan agrarische ondernemers.
Ondernemers de ruimte bieden
Om de werkgelegenheid te bevorderen  met aandacht voor laaggeschoolden  en mensen met een arbeidsbeperking.
Bevordering van toerisme
Samen met ondernemers, Zaltbommel en Den Bosch wordt er hard gewerkt aan een visie om het toerisme verder te bevorderen.
Welzijn in Maasdriel
Inwoners krijgen de zorg en ondersteuning die nodig is.
Verder bouwen aan goede zorg en preventie voor onze inwoners rondom zorg, welzijn, werk en wonen.

Extra aandacht voor mantelzorgers.
Steun aan onze vrijwilligers en dorpsactiviteiten
Vrijwilligers en activiteiten zijn onmisbaar voor de leefbaarheid van onze dorpen.
Een glasvezelaansluiting tot in alle hoeken van onze gemeente.
We zetten ons in om het glasvezelnetwerk daadwerkelijk
uit te laten rollen.
Een duurzame gemeente die we door willen geven.
Stimuleren en mogelijk maken van oplossingen die bijdragen aan een klimaatneutrale gemeente voor de volgende generatie.
Scroll naar top