GEWOON DOEN!

Het CDA Maasdriel is een lokale politieke partij die midden in de samenleving staat.

Wij baseren onze keuzes op de vier uitgangspunten waarvoor het CDA staat: rentmeesterschap,   verantwoordelijkheid, solidariteit en publieke gerechtigheid.

Het CDA Maasdriel streeft naar een goede balans tussen mens, economie en milieu.
Bij beslissingen die wij nemen houden wij rekening met de belangen van toekomstige generaties. Wij noemen dat rentmeesterschap.

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een sterk, mooi en prettig Maasdriel. Die samenwerking tussen inwoners, ondernemers, onderwijs, verenigingsleven, kerken en overheid noemen we gespreide verantwoordelijkheid.

Het CDA Maasdriel vindt het belangrijk dat we verbonden zijn met onze medemens, respect en compassie hebben voor elkaar. Dit noemen we solidariteit.

Ook geeft een betrouwbare overheid met duidelijke regels mensen zekerheid.
Deze overheid zorgt voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Dit noemen wij publieke gerechtigheid.

Onze uitgangspunten zijn geworteld in de christelijke traditie. Als partij verwelkomen wij iedereen die op dezelfde manier in het leven staat, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. De uitgangspunten die we bovenstaand genoemd hebben, zijn de grondbeginselen van het CDA. Als lokale partij vertalen wij dit naar de actuele onderwerpen, speerpunten en toekomstige zaken die spelen binnen onze gemeente.

Nieuwsberichten

Veiligheid door 30 km Zones in Hurwenen

In het vierde kwartaal van 2021 zijn er werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de 30 km-zones in Hurwenen. De dorpsraad en de omwonenden zijn meegenomen in het proces om te bepalen waar alle verschillende verkeersremmende voorzieningen zouden komen. Nadat alle werkzaamheden uitgevoerd zijn blijkt dat bij sommige situaties de veiligheid in het geding komt, vooral op verschillende

Lees verder »

CDA-nieuwsbrief vierde kwartaal 2021

CDA-Maasdriel probeert elk kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen om de leden en andere geïnteresseerden in het CDA te informeren wat er speelt bij het bestuur, de fractie en de wethouders. Mocht u elk kwartaal de nieuwsbrief automatisch willen ontvangen, meld u dan aan via de mail. Klik hier voor de nieuwbrief

Lees verder »

Reconstructie Paterstraat Kerkdriel ongelukkig gepland

Het CDA heeft vernomen dat in het komende voorjaar de Paterstraat in Kerkdriel op de schop wordt genomen. Natuurlijk zijn we blij met dit initiatief echter vinden we de planning wat ongelukkig gekozen. De gemeente Maasdriel wil opplussen op gebied van recreatie en toerisme, met name rondom de Zandmeren. Het zal dan niemand vreemd in

Lees verder »

Woonproject de Hoef Ammerzoden eindelijk tot wasdom!

Eind jaren tachtig overleed mijn vader, Quirinus van Dijk. Mijn vader bestierde samen met mijn moeder een doe-het-zelf zaak in Ammerzoden. Bij het wegvallen van het vakmanschap van mijn vader was het lastig voor mijn moeder om de zaak voort te zetten. Begin jaren negentig besloot zij dan ook de boel van de hand te

Lees verder »

Onderzoek naar lokatie FCC Ammersoyen

Tijdens de begrotingsraad van 4 november 2021 vroeg het CDA middels een motie naar een onderzoek voor een eventuele verplaatsing van de accommodatie van FCC Ammersoyen. Deze fietscross vereniging is al jaren in gesprek met de gemeente om een BMX-baan aan te leggen die voldoet aan de eisen van deze tijd. De huidige baan is

Lees verder »

Algemene beschouwingen 2021

Iedereen die het raadsdebat heeft gevolgd van 4 november jl. heeft gevolgd zal het kunnen beamen: de gemeente Maasdriel heeft het goed voor elkaar. De begrotingsraad, zoals deze raadsvergadering wordt genoemd, wordt gezien als de “hoogmis” van de jaarlijkse vergadercyclus, immers het is de vergadering waarin de gemeenteraad de financiële kaders stelt voor het komende

Lees verder »
Scroll naar top