Goed voor elkaar!

Goed voor elkaar betekent dat we  onze zaken goed voor elkaar hebben binnen de gemeente op het gebied van financiën, openbare ruimte en veiligheid.

CDA is altijd op zoek naar rust in de Maasdrielse gemeenteraad, een debat waarin met respect naar elkaars standpunten wordt geluisterd en waarin ruimte is voor een gezonde discussie.

Omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar is één van de kernwaarden van CDA Maasdriel.

Scroll naar top