De leefbaarheid in Well krijgt een boost!

Eindelijk is het zover, begin juni is men gestart met de langverwachte verbouwing van Dorpshuis Ons Huis in Well. Tijdens de zomermaanden worden alle zeilen bijgezet om straks een ongetwijfeld prachtig nieuw gemeenschapshuis te (her)openen.
Het CDA is verheugd met de daadwerkelijke uitvoering van deze verbouwing ook al heeft het traject hier naartoe lang, en misschien wel te lang geduurd. Het proces heeft het CDA kritisch gevolgd, is vragen blijven stellen en zo nodig heeft het CDA ergens een duwtje in de rug gegeven. Maar goed ook, is onze overtuiging, anders had het proces nog meer tijd in beslag genomen.
Maar laten we vooral het positieve wat van deze verbouwing uitgaat benadrukken: het dorp Well krijgt een enorme boost
Met het vernieuwde dorpshuis en straks ook een nieuw bouwplan op en in de omgeving van de voormalige korfbalvelden is Well een “the place to be”. Een krachtige kern die laat zien dat je niet altijd groot hoeft te zijn om groots te kunnen presteren.

Met de duurzame verbouwing van het dorpshuis in Well vervult het CDA een verkiezingsbelofte.
In zijn algemeenheid vindt het CDA dat de accommodaties in de kernen op peil moeten worden gehouden en daarbij is een school en een gemeenschapshuis een basisvoorziening. Daarnaast heeft het CDA met moties en amendementen het initiatief genomen om dorpshuizen vrij te stellen van OZB. Dit alles om het voorzieningenniveau en daarmee ook de leefbaarheid in de kernen op peil te houden. Inmiddels is ook die verkiezingsbelofte door het CDA ingelost.
“Krachtige Kernen”, dat is waar het CDA ook voor staat. Of ze nu groot zijn of klein zoals Well. Goede ideeën en burgerinitiatieven ondersteunt de gemeente en deelname aan de participatiesamenleving wordt gestimuleerd. Met daarnaast een goed subsidiebeleid en de geschrapte regelgeving en legesheffing voor verenigingen en stichtingen – alweer een verkiezingsbelofte ingelost – kunnen allerlei activiteiten worden ontwikkeld. Activiteiten die reuring geven en onmisbaar zijn voor de leefbaarheid van een kern. En voor al die activiteiten heb je een goede basisvoorziening nodig, juist, een prachtige voorziening zoals nu wordt gerealiseerd met dorpshuis Ons Huis in Well. 

Peter van Boxtel
CDA Raadslid Maasdriel

Scroll naar boven