Windpark de Lage Rooijen

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad in een extra raadsvergadering een besluit genomen over het bestemmingsplan windpark De Lage Rooijen in Hoenzadriel. Dat dit in een extra raadsvergadering werd besproken geeft al aan dat het een beladen onderwerp is.

Het CDA heeft nooit onder stoelen of banken geschoven dat windenergie in onze gemeente niet de voorkeur heeft. Wel zijn we ons ervan bewust dat ook Maasdriel een bijdrage moeten leveren aan de opgave die we ons met zijn allen gesteld hebben. Een windturbine in het landschap zullen wij knarsetandend toestaan maar wel op een zorgvuldig gekozen locatie.  En hier wringt nadrukkelijk de schoen volgens onze fractie. Een initiatiefnemer komt met een voorstel en legt dit voor aan de politiek. Hierop wordt een motie aangenomen dat er een onderzoek moet komen naar alternatieve locaties en er moet een degelijk draagvlak worden gevonden bij de bevolking. Een logische locatie is volgens het CDA langs de bestaande infra, de A2. Het CDA is van mening dat er te weinig tijd is genomen om de alternatieven te onderzoeken. Opgejaagd door de dreiging van de initiatiefnemer om naar de provincie te stappen als de gemeente niet snel een uitspraak doet wordt in onze beleving een mes op de keel van de Maasdrielse politiek gezet. Angst is altijd een slechte raadgever, dat zien we hier wel weer. De gemeenteraad moest een principebesluit nemen op basis van een alternatievenanalyse van de initiatiefnemer. En natuurlijk kwam hieruit de Lage Rooijen als beste locatie naar voren, zoals een slager zijn eigen vlees keurt.

Het CDA betreurt het dat zonder een onafhankelijke alternatievenanalyse nu besloten is tot vaststelling van het bestemmingsplan met 10 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Dit lijkt democratie maar als we de inwoners op de man af gaan bevragen zouden de verhoudingen best wel eens anders uit kunnen pakken. Maar het gaat zoals het gaat en zoals het er nu voorstaat zal het fraaie landschap van het pittoreske dorpje Hoenzadriel ontsierd gaan worden door drie windturbines. Een bijzondere beslissing gezien het voornemen van onze gemeente om sterk te gaan inzetten op recreatie en toerisme. Zouden de toeristen op onze streek afkomen vanwege deze drie molens? Het CDA denkt het niet. In Maasdriel gaan we echt geen tweede Zaanse Schans creëren…

Met spanning kijkt het CDA dan ook vooruit naar de verdere uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES). De alternatieven die we voor ogen hadden voor de windturbines, wél langs de A2 en niet bijna een kilometer ervandaan, zouden nog wel eens in aanmerking kunnen gaan komen voor de volgende batch. Het zou zomaar kunnen dat we straks tegen 6 of 7 horizonvervuilers aan zitten te kijken als we geen pro-actieve houding aannemen in het overleg over het RES-bod van de Regio Rivierenland. Moet Maasdriel nu het braafste jongetje van de klas worden en extra windturbines plaatsen? Het CDA vindt zeker van niet. Een saillant detail is dat de Bommelerwaard een zeer onaantrekkelijk gebied is voor windturbines als we op de windkaarten kijken. Waarom zetten we niet veel meer in op andere energiebronnen? Hoe gaan we om met de inventarisatie van alle daken op bedrijven in Maasdriel? En zo zijn er nog wel meer vragen waar een antwoord op moet komen. Kortom, er is nog veel werk te doen in onze gemeente en een tip voor de wethouder: laat je vooral niet opjagen door de waan van de dag.

Scroll naar top