Nog een jaar…

en dan zijn er in Maasdriel weer verkiezingen voor de gemeenteraad.

Een druk jaar want natuurlijk wil je als coalitiepartij voor de verkiezingen nog wat zaken kunnen afronden of in de steigers zetten. De burger moet ons niet alleen kunnen beoordelen op de beloftes voor de nieuwe raadsperiode maar vooral ook op de daden tijdens de afgelopen periode.

Een kort jaar ook. Hoezo zie ik u denken? Welnu, op enig moment komen partijen nu eenmaal in de “verkiezingstand” – sommigen zitten er al in – en dan wordt het lastiger om zaken voor elkaar te krijgen. Het is nu maart 2021 en uiterlijk over acht maanden moet je als partij jouw zaakjes op orde hebben want daarna lukt het zeker niet meer.

Een jaar ook met wantrouwen: de oppositie verwijt steevast de coalitie nog enkele cadeautjes te willen uitdelen wat dan door de coalitie dan weer wordt uitgelegd als verkiezingsretoriek. Het is natuurlijk nog maar de vraag of er in deze ook voor de gemeente lastige financiële coronatijd überhaupt wel cadeautjes zijn uit te delen.

Een jaar ook voor de bühne: voor zover dit de afgelopen raadsperiode al niet gebeurd is zal de komende maanden alles worden aangegrepen om college of partijen in een slecht daglicht te zetten of juist te laten “shinen”.

Een turbulent jaar ook met veel extra werkzaamheden: allerlei zaken rond de verkiezingscampagne moeten worden opgetuigd, de kieslijst samengesteld enz. enz. En dit gebeurd dus allemaal naast het gebruikelijke raadswerk, alsof we al niets te doen hebben. Daarnaast ook nog campagne voeren al moet je dat als partij eigenlijk vier jaar lang doen.

Ook een spannend jaar waarin er altijd een geruchtenstroom op gang komt: wie is bereid zich wederom verkiesbaar te stellen, wie er gaat stoppen, wie worden de nieuwe kandidaten op de lijsten en wie werpt zich op als potentieel wethouder.

Kortom, nog een intensief en intrigerend laatste jaar voor de huidige gemeenteraad van Maasdriel.

Ondanks al die drukte en strubbelingen komend jaar vind ik het nog steeds een genoegen om daar deel van uit te maken en zo de burgers en ondernemers in Maasdriel te kunnen dienen.

Peter van Boxtel
CDA-Raadslid Gemeente Maasdriel

Scroll naar boven