Speelveldje Middelingseweg Hedel

De CDA Fractie heeft met verbazing vernomen dat het speelveld in Hedel, gelegen aan de Middelingseweg, geheel ‘op zijn kop’ is gezet door de werkzaamheden t.b.v. ontwikkeling van de woonwijk De Groene Akkers. Waarom met verbazing? Tijdens de commissievergadering van 25 maart 2020 heeft onze fractie hier al aandacht voor gevraagd op de navolgende wijze:

Vraag 5 Zijn er mogelijkheden om de fasering anders in te richten zodat het huidige speelveld zo lang als mogelijk kan worden gebruikt? Zo ja, welke?

Antwoord De ontwikkelaar heeft aangegeven dat er tijdens de bouw van de woningen op een veilige wijze voldoende speelmogelijkheden beschikbaar blijven. Voorts heeft de ontwikkelaar aangegeven dat in overleg met de (nieuwe) bewoners zal worden gekomen tot de definitieve inrichting van de speelmogelijkheden (denk aan een speeltuincommissie). Het streven is om de periode van tijdelijkheid zo kort mogelijk te houden, en dus om zo snel mogelijk tot een definitieve inrichting/aanleg van de speelvoorzieningen te komen

Verbaasd heeft het CDA geconstateerd dat er nu geen enkele speelmogelijkheid meer is en dat tevens het hondentoilet bij de ingang van het speelveld verwijderd is.

De schriftelijke vragen welke gesteld zijn aan het college kunnen hieronder ingezien worden

Klik hier voor de schriftelijke vragen

Scroll naar top