Van onze wethouder….

Zo in aanloop naar de aankomende verkiezingen van maart volgend jaar zou je geneigd zijn om terug te kijken op hetgeen we de afgelopen periode bereikt hebben. Ik kan u zeggen dat we veel gerealiseerd hebben. Maar ik wil eigenlijk liever vooruitkijken. Wat voor uitdagingen hebben we? Waar moeten we rekening mee houden? Waar liggen de vraagstukken en uitdagingen voor de komende periode?

Ik wil er graag een paar uitlichten:

  • De omgevingsvisie hoe gaan we die invullen? Hoe willen wij dat Maasdriel en onze eigen leefomgeving er in de toekomst uitziet.
  • De Kernenvisie: hoe gaan de groeikernen Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel/Velddriel er uitzien? In welke richting gaat de woningbouw zich heen ontwikkelen? Voor beide visies zijn de thema’s zoals sociale, economische en ruimtelijke kenmerken speerpunten.
  • De energie opgaven die we hebben. Gaan we verder met alternatieve energie? Hoe gaan we om met windenergie? Hoe gaan we om met zonnevelden en zonneparken?
  • Keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot het buitengebied. Het buitengebied is van de boeren. Daar moeten we zuinig op zijn. Maar hoe gaan we om met schaalvergroting en de daarbij komende stikstofproblematiek?
  • Hoe gaan we verder met de grootschalige glastuinbouw? Is er op de lange duur nog bestaansrecht voor deze sector in Maasdriel? Op welke wijze willen we dit faciliteren.
  • Waar willen we de nieuwe industrieterreinen hebben? Hoe moeten die er uit komen te zien?
  • Hoe gaan verder invulling geven aan M(a)asterplan Maas? Wat zijn de gevolgen voor de inwoners? Ik denk dan aan de infrastructuur, we kunnen niet het ene doen en het andere laten.

Dit zijn zomaar wat voorbeelden waar goed over nagedacht moet worden en waar keuzes in gemaakt moeten worden door ons als partij. We staan hiervoor moeilijke, maar zeer interessante keuzes. Over deze keuzes moet nagedacht worden, en er moet een mening gevormd worden. Dit alles ligt niet alleen op het bordje van de nieuwe raad maar ook nog van de zittende raad. De voorzetten voor al deze vraagstukken zullen door de huidige raad nog gegeven moeten worden.

Kortom na het zomerreces zal het een interessante tijd worden tot aan de nieuwe verkiezingen!

Rest mij niets verder dan iedereen een goede en gezonde vakantieperiode toe te wensen.

Peter de Vries
CDA Wethouder
Gemeente Maasdriel

Scroll naar boven