Algemene beschouwingen 2021

Iedereen die het raadsdebat heeft gevolgd van 4 november jl. heeft gevolgd zal het kunnen beamen: de gemeente Maasdriel heeft het goed voor elkaar.

De begrotingsraad, zoals deze raadsvergadering wordt genoemd, wordt gezien als de “hoogmis” van de jaarlijkse vergadercyclus, immers het is de vergadering waarin de gemeenteraad de financiële kaders stelt voor het komende jaar.

Het was overigens een weinig verheffende vergadering met niet veel aansprekende momenten en waarin de programmabegroting 2022 unaniem en zonder al te veel gedoe is vastgesteld. Dat er slechts acht moties werden ingediend, zal hier ook wel mee te maken hebben.

Aan Robert van Dijk dit jaar de eer om namens het CDA de algemene beschouwingen voor te lezen en het voortouw te nemen tijdens de vergadering. Onze beschouwingen waren toegespitst op vier thema’s: “zorg goed voor elkaar”, “een sterke samenleving”, “eerlijke economie” en “een dienstbare en beschermende overheid”.

De link naar de algemene beschouwingen vind je onder aan de pagina

Robert, die voor de eerste keer deze bijzondere taak op zich nam, zat goed in de discussie en wist enkele successen voor onze partij binnen te halen. De meest opvallende: op initiatief van het CDA komt er een ruimtelijk onderzoek naar alternatieve locaties voor fietscrossclub FCC Ammersoyen. Tevens zal worden onderzocht hoe de achterblijvende locatie in het centrum van Ammerzoden door de gemeente kan worden ingezet. Medio 2022 zijn de resultaten van dit onderzoek bekend.

Ook opvallend: er zijn nauwelijks opmerkingen gemaakt over het ruimtelijke domein en al helemaal geen vragen gesteld. Als er al opmerkingen waren, dan waren die positief. Een compliment dus voor wethouder De Vries en zijn mensen die deze bestuursperiode hard hebben gewerkt om langlopende dossiers af te werken en vele nieuwe initiatieven op te starten.

Verder viel op de, overigens terecht geagiteerde reactie op van wethouder Sørensen op een motie van PvdA/GL over vluchtelingenwerk. De doorgaans rustige wethouder was duidelijk geraakt door een motie vol onjuistheden, insinuaties en verkeerde veronderstellingen. De motie, die een wantrouwend karakter had, werd met stevige inhoudelijke argumenten door de wethouder ontraden en door CDA en SSM verworpen.

Het was niet de enige, welhaast gebruikelijke uitglijder van PvdA/GL tijdens de vergadering. Ook de suggestieve opmerking dat Maasdrielse vastgoedbezitters corrupt zijn kon rekenen op stevige kritiek van andere partijen en zeer terecht een flink standje van de burgemeester. Immers, als je hierover een signaal ontvangt, dan is het bij de raadsleden genoegzaam bekend hoe je met dit soort kwesties om moet gaan.

Jammer, want wat vooral moet blijven hangen van deze vergadering zijn de positieve elementen en dat is toch echt dat de gemeente Maasdriel het gewoon goed voor elkaar heeft op allerlei gebied.

En dat is voor het CDA een prettige constatering met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het vooruitzicht.

Peter van Boxtel
Raadslid CDA Maasdriel

Klik hier voor de algemene beschouwingen