Onderzoek naar lokatie FCC Ammersoyen

Tijdens de begrotingsraad van 4 november 2021 vroeg het CDA middels een motie naar een onderzoek voor een eventuele verplaatsing van de accommodatie van FCC Ammersoyen. Deze fietscross vereniging is al jaren in gesprek met de gemeente om een BMX-baan aan te leggen die voldoet aan de eisen van deze tijd.

De huidige baan is ver verouderd en dit heeft als gevolg dat er geen wedstrijden meer georganiseerd kunnen worden. De politiek en de vereniging draait al bijna 10 jaar om elkaar heen en Robert van Dijk van het CDA initieerde deze motie. Hij was al een keer vaker met Toin Nettenbreiers van SSM opgetrokken in dit dossier en ook nu vonden de twee coalitiepartijen elkaar om eens spijkers met koppen te slaan. “We moeten naar de club toe ook eens duidelijkheid scheppen,” oppert Robert van Dijk. “Om de hete brei heen draaien en geen antwoord geven zorgt voor een langzame dood van deze mooie club.” Garanties kunnen we niet geven maar er komt nu een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden. Wethouder Peter de Vries gaat zich ontfermen over het dossier omdat het een ruimtelijke impact heeft. “Ik wil er mezelf best voor 200% voor inzetten maar dan wil ik een goed en gedegen onderzoek optuigen en hier moet de portemonnee voor getrokken worden.” Gedurende de raadsvergadering werd de motie omgezet naar een amendement op de begroting. Beide coalitiepartijen waren het er roerend over eens dat er duidelijkheid moet komen naar welke mogelijkheden er zijn. Ook oppositiepartij D66 vond dat er een eind moest komen aan de jarenlange lobby van de club zonder enig concreet vooruitzicht. 2e kwartaal 2022 verwacht wethouder de Vries met de resultaten van het onderzoek naar de raad terug te komen.

Klik hier voor het amendement

Scroll naar boven