Burgerleden CDA Maasdriel geïnstaleerd tijdens de Raadsvergadering van 19 mei

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2022 zijn onze burgerleden weer geïnstalleerd. De burgerleden mogen zitting nemen in de commissievergaderingen Samenleving en Financiën en Ruimte. Ook ontlasten zij de raadsleden en mogen zij meediscussiëren over de verschillende onderwerpen. Vaak is een burgerlidmaatschap een opmaat naar Raadslid maar de verkiezingen bepalen dat uiteindelijk. Mooie mogelijkheid om je te profileren als volksvertegenwoordiger en ervaring op te doen met het raadswerk.

Voor het CDA zijn de burgerleden voor deze raadsperiode: Remco de Haan, Theo van Goch, Ad Robbemondt, Harald van den Bighelaar, Frank Verhoeven en oud-raadslid Robert Dekkers. Wij feliciteren deze mannen en wensen hen veel wijsheid en succes.

Scroll naar top