Maasdriel kan aan de slag!

Donderdag 9 juni 2022 werd in het gemeentehuis de “nieuwe’ coalitie gepresenteerd. Na de verkiezingen is er gesproken met alle partijen door initiatiefnemer SSM en is uiteindelijk gekozen voor een voorzetting van de huidige coalitie SSM en CDA. Deze partijen hebben samengewerkt bij het schrijven van een bestuursakkoord waarbij de verkiezingsprogramma’s van betrokken partijen als handvat is gebruikt. U kunt het bestuursakkoord met de titel “Samen Doen” lezen op deze link

De wethouders welke deel gaan uitmaken van het nieuwe college zijn voor het CDA oude bekenden, namelijk Peter de Vries en Anita Sørensen. Voor Samen Sterk Maasdriel nemen Erik van Hoften en Michiel de Raaf zitting in het college.

Peter de Vries, welke na de verkiezingen als fractievoorzitter in de CDA-fractie heeft plaatsgenomen, zorgt door zijn wethouderschap voor een lege stoel in de fractie van het CDA. Deze zal ingevuld worden door Theo van Goch uit Ammerzoden. Frank Verhoeven uit Velddriel, welke de eerstvolgende kandidaat was voor het CDA, heeft besloten na een goed overleg vooralsnog geen zitting te nemen in de gemeenteraad. Frank heeft dit besluit genomen omdat zijn raadszetel momenteel niet zou kunnen stroken met zijn huidige werkzaamheden voor de gemeente.

De functie van fractievoorzitter zal overgenomen worden door Robert van Dijk uit Ammerzoden. Robert is inmiddels aan zijn derde raadsperiode begonnen en kan vanuit die ervaring zeker een constructieve rol vervullen voor de CDA-fractie. De CDA-fractie heeft maar liefst op vier van de zes zetels een nieuwkomer zitten. Als burger-commissieleden zijn in de laatste raadsvergadering de volgende mensen benoemd; Robert Dekkers, Ad Robbemondt, Remco de Haan en Harald van de Bighelaar. Luc van Heumen zal op een later tijdstip nog benoemd gaan worden en zo vormt het CDA een fris en nieuw team welke de toekomst met vertrouwen tegemoetzien. Wij hopen met deze mensen een frisse wind over de lokale politiek te kunnen laten waaien en voor onze burgers de belangen zo goed als mogelijk te kunnen behartigen.

Scroll naar boven