Reflectie en bezinning

Het zomerreces heeft bij onze fractie geleid tot reflectie en bezinning. Daarbij zijn wij zelf tot de conclusie gekomen dat de omissie inzake de plangrenswijziging voor het perceel naast Maasdijk 15 in Rossum in het bestemmingsplan Buitengebied moet worden hersteld. Daarom hebben wij, net zoals D’66, een motie opgesteld om deze omissie te herstellen. In onze motie was een statement opgenomen over onze wethouder. Dat uit de onderzoeken is gebleken dat Peter de Vries integer heeft gehandeld. Die conclusie opnemen in een motie bleek een brug te ver voor enkele oppositiepartijen. Na een indringende oproep van de burgemeester en de toezegging van de oppositie dat ook door hun een streep achter deze kwestie wordt gezet heeft bij ons de doorslag gegeven om tot een gezamenlijk geformuleerde motie te komen.

Klik hier voor de motie

Scroll naar boven