Kasteelplein Hedel

De omgeving op en rondom het Kasteelplein, ook wel het Hart van Hedel genoemd, wordt versneld aangepakt.
Een door het CDA geïnitieerd amendement werd unaniem aangenomen tijdens de raadsvergadering van 14 oktober jl. waardoor extra budget vrij is gemaakt en opdracht gegeven om de herinrichtingsplannen niet in twee fasen maar integraal in een fase uit te voeren.
Dit was ook een uitdrukkelijke de wens van de werkgroep “Kasteelplein” en de stakeholders.
Het CDA is dan ook verheugd dat met het aangenomen amendement aan deze wens tegemoet wordt gekomen.
Een beloning voor de werkgroep gelet op alle tijd, energie en geduld die men tot dusverre in het project heeft gestoken.

Klik hier voor het amendement

Scroll naar boven