Woningbouw Kerkdriel

Met het aannemen van het Bestemmingsplan “Paddestoelenbuurt” in Kerkdriel-Noord is een belangrijke invulling gegeven aan de woningbouw in Kerkdriel.
Maar hoe hierna verder? Reden voor het CDA om tijdens de vergadering van 14 oktober jl. een motie in te brengen om op zoek te gaan naar nieuwe majeure woningbouwlocaties voor Kerkdriel-Velddriel. Met majeure locaties bedoelt het CDA locaties voor meer dan 100 woningen.
De motie is unaniem aangenomen en hiermee krijgt het college opdracht om versneld de kernvisie Kerkdriel uit te werken zodat in het 1e kwartaal 2022 mogelijke locaties in beeld zijn en daarover met de gemeenteraad kan worden gegaan.
Nadrukkelijk is aangegeven dat de ambitie voor de groeikernen Kerkdriel-Velddriel zich niet moet beperken tot één majeure projectlocatie, immers net als in de rest van Nederland speelt ook in Maasdriel de problematiek rondom woningtekorten.

klik hier voor de ingediende motie

Scroll naar boven