Statement inzake stikstof richting de Tweede Kamer

De CDA-fractie van de gemeente Maasdriel is van mening dat elk signaal dat er in Den Haag binnenkomt bijdraagt aan een gezamenlijke oplossing voor de stikstofproblematiek. Onze agrarische fractieleden, Adriaan van den Bogert en Theo van Goch hebben dan ook een brief geschreven aan de Tweede Kamer fractie van het CDA om hierin stelling te nemen tegen de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hierin geven zij aan hoe wij vanuit de provincie willen bijdragen aan een oplossing van het probleem waarvan de agrarische sector de rekening dreigt te moeten gaan betalen.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer

Scroll naar boven