Motie Stikstofreductie unaniem aangenomen in de gemeenteraad

In de raadsvergadering van 7 juli 2022 heeft het CDA het initiatief genomen een motie aan te nemen om het college een opdracht mee te geven in gesprek te gaan om de stikstofproblematiek in gezamenlijkheid aan te pakken.

aan het begin van de raadsvergadering hadden een aantal boeren uit de gemeente zich verzameld bij het gemeentehuis. Buiten de orde van de vergadering om kregen de boeren een moment om hun standpunt kenbaar te maken. Hierna namen zij plaats op de publiek tribune. Als laatste agendapunt stond de motie op de agenda maar de burgemeester, voorzitter van de raad kwam met de geste het agendapunt naar voren te halen om de boeren toch getuige te kunnen laten zijn van de discussie. Fractievoorzitter Robert van Dijk legde de motie voor maar om toch alle neuzen de goede kant op te krijgen moest er nog gesleuteld worden aan de tekst. Na 10 minuten bijeen te hebben gezeten, zijn alle partijen er uitgekomen om gezamenlijk het college op te roepen in gesprek te gaan met alle belanghebbenden en de provincie te steunen met de ingeslagen weg welke toch enigszins haaks staat op het Haagse. We gaan het zeker volgen en komen regelmatig bij u terug met de stand van zaken.

Klik hier voor de motie

Scroll naar boven