Schriftelijke vragen inzake misstanden arbeidsmigranten

Zaterdag 5 december werd er in het programma 1-Vandaag aandacht besteed aan misstanden tegen arbeidsmigranten ondermeer door uitzendbureaus. Hier zaten zeer heftige beelden bij die eerder op het internet al rondgingen. Het CDA acht het niet ondenkbaar dat er dergelijke zaken spelen in onze gemeente. Wij vonden het dan zeker de moeite waard het college hierover te bevragen. Wellicht worden er huizen in de woonwijken verhuurd aan dergelijke malafide uitzendbureaus zonder dat daar iets over bekend is.

Het CDA pleit er keer op keer voor om bij de handhaving van het arbeidsmigrantenbeleid, wat de raad heeft vastgesteld de prioriteit te leggen op de misstanden in de woningen verspreid in de leef-en woonomgeving van de Maasdrielse burgers. Met name de combinatie tussen huur- en arbeidscontracten geven te veel macht aan de verhuurder/werkgever waartegen de arbeidsmigranten niet opgewassen zijn. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van het college over de stand van zaken in Maasdriel.

Klik hier voor de schriftelijke vragen

Klik hier voor de uitzending van 1-Vandaag

Klik hier voor het kranten artikel in het Brabants Dagblad

Scroll naar top