HRC’14 en gemeente gaan eindelijk aan de slag!

Het CDA is verheugd dat de Maasdrielse gemeenteraad op 10 juni jl. (min of meer) tot inkeer is gekomen en eindelijk groen licht heeft gegeven voor de reconstructie van de sportvelden van HRC’14. Ook de realisatie van het clubgebouw inclusief de voor Hurwenen belangrijke dorpshuisfunctie kan van start.

Een historisch besluit voor de kernen Hurwenen en Rossum en de voetbalvereniging HRC’14 in het bijzonder en het CDA feliciteert hen van harte hiermee.

Hoewel het zich niet iedereen realiseert heeft HRC’14 een erg belangrijke maatschappelijke functie in de kernen. Het brengt bijvoorbeeld op zondag in Maasdriel de meeste voetbalteams in het veld, om het maatschappelijke en sociale belang van deze vereniging maar eens te duiden.

Ook heeft de gemeenteraad unaniem via een motie opgeroepen in goede samenwerking te komen tot (logistieke) oplossingen voor de buren Huros en Mooie Boel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze verenigingen mogen geen nadeel van ondervinden van de werkzaamheden door de gemeente en HRC’14. Met respect voor elkaars belangen moet dit ook kunnen onder het motto “liever een goede buur is beter dan een verre vriend”.

Principes terzijde schuiven en gewoon gevolg geven aan vastgesteld beleid blijkt in dit dossier al meerdere jaren lastig voor enkele partijen, wat ook tijdens de laatste besluitvorming het geval was. Dat de voetbalverenigingen Hurwenen en Rossum zijn gefuseerd in een tijd dat dit werd gestimuleerd door gemeente wordt maar al te vaak vergeten. Het CDA heeft steeds opgeroepen hier gevolg aan te geven maar werd niet gehoord door de collega’s. Door het gedraal en getreuzel is nu een extra krediet noodzakelijk, onder andere vanwege in de tussentijd gewijzigde Btw-regelgeving en de gestegen bouwkosten voor de reconstructie van de velden.

Ronduit vervelend was het dat steeds werd gewezen naar HRC’14 terwijl die vereniging helemaal niet over de sportvelden gaat. Het is immers de gemeente zelf die hiervoor aan de lat staat.

Met een door VVD en SSM geïnitieerd en aangenomen amendement, dat niet door het CDA is ondersteunt, wordt bijna het onmogelijke geëist van het college. Wij zijn benieuwd of partijen hier in de toekomst consequenties aan verbinden door de wethouder naar huis te sturen als niet aan de opdracht wordt voldaan.

Aan het jarenlange gesol met HRC’14, wat niet aan het CDA heeft gelegen, is in ieder geval een eind gekomen en dat is een opluchting. Niet alleen voor de leden van de voetbalvereniging maar eigenlijk voor heel Hurwenen en Rossum. Immers, er wordt steeds over de voetbalvereniging gesproken maar het clubgebouw krijgt straks ook een niet te onderschatten dorpshuisfunctie die met name voor de kern Hurwenen van groot belang is.

Het CDA blijft uiteraard de komende tijd het proces volgen en wenst HRC’14 en ambtelijke organisatie van de gemeente veel succes met de reconstructie van de velden en realisatie van het dorpshuis annex clubgebouw. Wij zien uit naar het moment dat eerste bal gaat rollen op de sportvelden, de eerste carambole wordt gemaakt en het eerste biertje wordt getapt.

Peter van Boxtel